Parodą parengė – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 3 kurso Kultūrinės informacijos ir komunikacijos bei Paveldo komunikacijos specialybių studentai: Vytautė Žuravliovaitė, Virginija Rudytė, Ieva Šimoliūnaitė, Rūta Turauskaitė, Monika Kazakevičiūtė. Dėstytoja – Neringa Latvytė-Gustaitienė

 Parodos anotacija

Nuo seniausių laikų vyrai buvo laikomi stipriąja lytimi, šeimos galva ir valstybės gynėjais. Jų turimos teisės ir vieta visuomenėje ilgą laiką užgožė moteris. Šią situaciją atspindi ir vizualusis menas. Archeologų radiniai liudija apie tai, kad jau akmens amžiuje ant sienų daugiausiai buvo piešiamos gyvūnų medžioklės scenos ir nors žmonių siluetai belyčiai, žinoma, kad vyrai būdavo tie, kurie parūpindavo maisto visai bendruomenei, tuo pačiu ją gindami.

Šioje virtualioje parodoje atrinkti olandų, lenkų ir lietuvių menininkų darbai, kurie sukurti XIX-XX a. Juose vaizduojami įvairią socialinę padėtį (kaimo žmonės, dvarininkai, šventieji, kareiviai) užimantys, skirtingas profesijas (rašytojai, dailininkai, žemdirbiai) turintys vyrai bei jų veiklos, tokios kaip žvejyba, darbas, įvairūs poilsio praleidimo būdai, religingumas. Kadangi lošimas kortomis buvo vienas mėgstamiausių vyrų laisvalaikio praleidimo būdų, todėl šioje parodoje galima pamatyti XIX a. Jono Rustemo ir Gotlibo Kislingo pieštas kortas su vyrų atvaizdais (Nr. 7-11).

Parodoje taip pat galima pamatyti Vladimiro Barkelio (Nr. 16), Virgilijaus Šontos (Nr. 24), Romo Juškelio (Nr. 26) fotografijas. Jose, taip pat kaip ir tapyboje yra vaizduojamas vyrų laisvalaikis, tačiau pagrindinis skirtumas – fotografijose viskas atvaizduojama realistiškiau ir detaliau. Be jau minėtų autorių darbų, galima pamatyti ir Kanuto Rusecko, Vytauto Palaimos, Augustino Savicko bei kitų dailininkų kūrinius.