Antroji virtualios parodos „Vieno albumo lobiai“ dalis, kurioje pateikiami reti vaizdiniai ir žymių dailininkų kūrinių reprodukciniai atvirukai iš kunigo Vlado Šlevo (1910-†1999) fonde esančio albumo. Kun. Pranciškus Stulginskis (1887-†1943) nuo 1933 m. dirbęs Pievėnų (Mažeikių r.) parapijoje, surinko albume atvirukus, fotografijas – puoselėtų draugystės ir giminystės ryšių atmintį. Po staigios kun. P. Stulginskio mirties 1943 m. į Pievėnus buvo atkeltas kun. Vladas Šlevas, kuris išsaugojo albumą, suklijuodamas jame ir jam adresuotus atvirukus bei fotografijas.

Dauguma atvirlaiškių antspauduoti paštų skyrių antspaudais su datomis. Tekstai rašyti lietuvių, latvių, lenkų, anglų, rusų k., atvirukai įvairia spausdinimo technika spausdinti Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Vokietijoje, Amerikoje, Prancūzijoje.

Atvirukuose – mūsų kultūros paveldo dalis, žinių šaltinis menotyrininkams, kultūrologams, istorikams, svarbi vaizduojamojo meno ir kultūros dalis. Šios nedidelės pašto kortelės yra kol kas mažai tyrinėta spaudinių rūšis.