Parodos anotacija

Muziejai ir bibliotekos yra parengę ne vieną virtualią parodą, kuri leidžia susipažinti su smulkiąja spauda, tačiau ji [smulkioji spauda] vis dar laukia įdėmaus mokslininkų žvilgsnio. Pristatome retų atvirukų parodą iš kunigo Vlado Šlevo (1910-†1999) fondo, kuris suformuotas 1999 m. rudenį į Žemaičių vyskupystės muziejų Varniuose iš Skaudvilės šv. Kryžiaus parapijos altarijos pargabenus kunigo archyvą. Atvirukai surinkti viename albume, kurio sudarytojas greičiausiai kun. Pranciškus Stulginskis (1887-†1943), nuo 1933 m. dirbęs Pievėnų (Mažeikių r.) parapijoje. Po staigios kun. P. Stulginskio mirties 1943 m. pastoraciniam darbui į Pievėnus buvo atkeltas kun. Vladas Šlevas, kuris ir išsaugojo albumą, jame suklijuodamas ir jam pačiam adresuotus atvirukus, fotografijas bei devocinius paveikslėlius. Viskas albume antspauduota kun. V. Šlevo antspaudu, užrašyti numeriai.
Albume per 300 įvairių atvirukų. Juos galima skirstyti į kelias grupes: sveikinimai šv. Kalėdų ir Velykų progomis, vardadienio sveikinimai ir atvirukai-laiškai. Šiai parodai atrinkti garsių Lietuvos leidėjų Marijos Šlapelienės, Onos Vitkauskytės bei kitų leidėjų XX a. I p. išleisti lietuviški atvirukai. Be lietuviškų albume yra atvirukai spausdinti Latvijoje, Japonijoje, Italijoje, Vokietijoje, Amerikoje, Prancūzijoje, Lenkijoje. Naudota įvairi spausdinimo technika: chromolitografija, fotografija, ofsetas, medžio ir lino raižiniai. Tekstai rašyti lietuvių, latvių, lenkų, anglų, rusų k. Dauguma atvirlaiškių su paštų skyrių antspaudais ir datomis. Jie leidžia pažinti ir savotiškai sekti albumo savininkų gyvenimą, juose išsaugoti palinkėjimai ir šilti jausmai, kuriais žmonės džiugino ir guodė vieni kitus. Atvirukuose užkoduota mūsų kultūros paveldo dalis. Tai svarbi ne tik vaizduojamojo meno, bet ir emocinės kultūros ir gyvensenos istorijos dalis, žinių šaltinis menotyrininkams, kultūrologams, istorikams. Atvirukų iliustracijose atsispindi vertinga informacija apie įvairias gyvenimo sritis – meną, politiką, bet šios nedidelės pašto kortelės yra kol kas mažai tyrinėta spaudinių rūšis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse.
Albumas pateikė staigmenų: A. Zimnachaitės knygoje „Sugrįžimai Onos Vitkauskytės leidinių katalogas”(„Atmintis“, Kaunas, 2001. psl. 150), nurodoma, kad atvirukas su natomis „Tevynen“ išleistas po 1918 m. Albume gi rastas atvirukas 1914-06-12 iš Kauno siųstas į Ilūkstę (Latvija)kun. P. Stulginskiui. Pašto antspaudo data neleidžia abejoti, kad atvirukas išleistas apie 1914 m. Spėjama, kad šis ankstesnis leidinys tiesiog niekur nebuvo aptiktas. Šios rūšies atvirukai buvo ypač originalūs, savitai populiarino autorines ar liaudies dainas. Kita staigmena-atvirukas su Maironio eilėraščio “Jaunos dienos” posmeliu, 1914-04-05 taip pat siųstas kun. P. Stulginskiui į Ilūkstę iš Žagarės buvo naujiena ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojams.

Parodą rengė vyr. muziejininkė Alma Būdvytienė