Prieš 100 metų – 1919 m. birželio 27 d. Kaune buvo įkurta Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS). Jos tikslas – įtvirtinti šalies nepriklausomybę, kartu su Lietuvos kariuomene kovojant prieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus. Iki 1940 m. Lietuvos šaulių sąjunga tapo viena populiariausių ir gausiausių organizacijų Lietuvoje. Jai priklausė apie 90 tūkst. asmenų.

1919 m. lapkričio 5 d. įvyko steigiamasis Telšių šaulių būrio susirinkimas. Šaulių sąjungos Centro valdyba 1920 m. gegužės 5 d. nutarimu patvirtino 22-ojo Telšių būrio įkūrimą. Lietuvos šaulių sąjungos narių liudijimų registracijos knygoje 1920 m. gegužės 18 d. įrašyti pirmieji Telšių skyriaus nariai: Feliksas Mitevičius, Antanas Grigiškis, Feliksas Milevičius, Kazys Kupčiūnas, Jonas Stankaitis, Mečys Jurgelis, Vincas Mažeikis, Filiomena Žilytė, Ona Sirošaitė, Feliksas Galminas.

Telšių šaulių skyrius įkurtas 1920 m. spalio 31 d., sušaukus visuotinį kuopų ir būrių delegatų suvažiavimą. Jame buvo išrinkta oficiali Telšių šaulių skyriaus valdyba, kurios pirmininku tapo Aleksandras Tornau. Šaulių sąjungos Centro valdyba atskiru potvarkiu patvirtino Telšių šaulių skyriaus, gavusio III-jo skyriaus pavadinimą, susikūrimą. Nuo 1921 m. rugsėjo 15 d. III skyriaus vadu paskirtas Antanas Kiudulas. Vėliau pirmininkais buvo Simas Radišauskas, kapitonas Jonas Matelis, Povilas Dirkis, kapitonas Vincas Rauba, pulkininkas leitenantas Bronius Pulkauninkas.

Telšių šauliai aktyviai dalyvavo Klaipėdos sukilime, rėmė Vilniui vaduoti akcijas, kartu su kariuomenės daliniais dalyvavo pratybose.

III rinktinė turėjo futbolo komandą – Telšių „Džiugą“, 3 šaulių chorus ir 2 orkestrus. Moksleiviai šauliai susibūrė į sporto klubą „Aušra“. 1930 m. Telšiuose buvo surengti šaulių – ugniagesių kursai ir įsteigtas ugniagesių būrys.

 

Virtualioje parodoje pristatome dalį Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomų tarpukario III (Telšių ) šaulių rinktinės veiklą iliustruojančių eksponatų.