Parodos anotacija

Lietuvos dailės muziejuje yra sukauptos ir saugomos turtingos Lietuvos liaudies meno kolekcijos. Jose – unikalūs, vertingi liaudies taikomosios, vaizduojamosios ir tekstilės eksponatai.
Liaudies vaizduojamosios dailės rinkiniuose – XVII–XX a. I pusei priskiriami kryžiai, koplytėlės, grafika, tapyba, medžio skulptūra. Čia saugoma didžiausia Lietuvoje liaudies skulptoriaus Vinco Svirskio (1835–1916) sukurtų didžiulių kryžių su bareljefinėmis šventųjų figūromis kolekcija (iš viso 20 kūrinių). Itin vertinga šio rinkinio grafikos kolekcijos dalis. Šios šakos liaudies meną reprezentuoja raižytojo Aleksandro Vinkaus (1832–1912) kūriniai „Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motina“, „Adomas ir Ieva“, „Paskutinis teismas“ ir kt.
Liaudies vaizduojamosios dailės rinkiniui priklauso ir šiuolaikinės (XX a. II p.–XXI a. pr.)  tautodailės kūriniai. Iš jų itin įdomūs ir vertingi liaudies drožėjų Ipolito Užkurnio, Stanislovo Riaubos, Liongino Šepkos bei liaudies tapytojų Petronelės Gerlikienės, Monikos Bičiūnienės, Jadvygos Nalivaikienės kūriniai.
Šiuolaikinę liaudies grafiką muziejuje geriausiai reprezentuoja Romano Krasninkevičiaus medžio raižinių rinkinys, kuris yra didžiausias Lietuvoje.
Skulptūra – viena išraiškingiausių ir turtingiausių lietuvių liaudies meno šakų. Lietuvos dailės muziejuje sukauptas liaudies skulptūrų rinkinys – vienas iš didžiausių ir vertingiausių Lietuvoje. Šioje parodoje turite galimybę susipažinti su įvairaus siužeto šventųjų skulptūromis bei kitomis skulptūrėlėmis. Dalis jų – iš Lietuvos dailės muziejuje saugomų skulptūrinių grupių.