Parodą parengė – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 3 kurso Kultūrinės informacijos ir komunikacijos bei Paveldo komunikacijos specialybių studentai

Parodos anotacija

Po II-ojo pasaulinio karo grįžęs į Kauną, jis nepritapo ir prie sovietinės sistemos. Paprasčiausiai dėl to, kad piešė „neteisingai“ – „neprofesionaliai“, nesilaikydamas socrealizmo kanonų. Jį pažinoję sako: „Savo estampus spaudė šaukštu, ar kokiu kitu buities rakandu, todėl visi tie atspaudai unikalūs, skirtingi – dviejų vienodų nerasi, panašūs į jo veidą, rankas, – ir koloritas toks, ir linijos tokios“.R. Sirotskio biografija itin banguota. Gimė 1905-aisiais Kaune, 1917-aisiais atsidūrė Donecko srityje. Liko našlaičiu, pilietinio karo buvo nublokštas į Konstantinopolį, lankė rusų gimnaziją. Persikėlė į Čekoslovakiją, mokėsi ukrainiečių meno akademijoje, bet jos nebaigė, nes iš ketvirto kurso buvo išmestas už simpatijas kairiesiems. Atėję naciai jį areštavo, vėliau išsiuntė darbams į Vokietiją. Bėgo, slapstėsi. 1948 rugpjūčio 20 d. grįžo į Lietuvą. Nepritapo prie sistemos. Į Lietuvos dailininkų sąjungą buvo priimtas tik 1964 metais. Daug metų dirbo dailininku Kauno audinių fabrike. Mirė Kaune 1981 m. kovo 9 d.