Parodos anotacija

2017 m. kovo 1 d. minime žymaus telšiškio Prano Genio 115-ąsias gimimo metines. Trumpą jo gyvenimo kelią žymi šios datos: gimė 1902 m. kovo 1 d. Kalnėnų kaime netoli Telšių bajorų šeimoje. 1924 m. baigęs Telšių gimnaziją, dirbo mokytoju Mažeikiuose ir Ukmergėje, studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete, bet pablogėjus sveikatai, grįžo į tėviškę. 1929 m. išleido pirmąją poezijos rinktinę, 1931 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Senovės Mėgėjų draugiją „Alka“, o 1932 m. vasario 16 d. – ir „Alkos“ muziejų. Išrinktas muziejaus direktoriumi, 1936-1938 m. rūpinosi muziejaus pastato statyba, 1940 m. gelbėjo sovietų nacionalizuotas dvarų vertybes. 1945 m., neįtikęs okupantų valdžiai, atleistas iš „Alkos“ muziejaus direktoriaus pareigų, bandė kurti muziejų Plungėje, 1951 m. sovietų valdžios areštuotas, 1952 m. mirė Macikų lageryje.
Keli biografijos faktai neatspindi turiningo Prano Genio gyvenimo. Negalėdamas savarankiškai judėti, jis rado būdų, kaip pasiekti tolimiausius Žemaitijos kampelius ir rasti kelią į kiekvieno žmogaus širdį. Jo veiklai apibūdinti neužtenka žodžių: poetas, mokytojas, muziejininkas. Jis aktyvus visuomenininkas. Redagavo Šaulių organizacijos Telšiuose žurnalą „Šatrija“, Šaulių sąjungos, skautų, jaunalietuvių renginiuose skaitė pranešimus. Jis – apsiskaitęs kultūrininkas: rašė straipsnius periodinėje spaudoje kultūros ir kraštotyros klausimais, dalyvavo Žemaičių rašytojų sambūryje, organizavo literatūrinius vakarus, bandė kurti eiles žemaitiškai. Jis literatas: rašė ne tik eilėraščius, bet ir pjeses spektakliams, prozą. Deja, didžioji jo kūrybos dalis neišliko. Jis puikus vadybininkas: per trumpą laiką sugebėjo surinkti pakankamai lėšų „Alkos“ muziejaus statybai, pirmosios sovietų okupacijos metais per kelis mėnesius suorganizuoti istorinių vertybių atvežimą iš atokiausių Žemaitijos dvarų ir jas išsaugoti vokiečių okupacijos metais.
Be poilsio dirbdamas Žemaitijos ir visos Lietuvos visuomenės naudai, Pranas Genys netausojo savęs. Gelbėdamas kultūros vertybes nuo sunaikinimo, jis pats buvo sovietų okupantų sunaikintas.
Trumpos biografijos, prasmingo gyvenimo ir tragiško likimo žmogui skirta ši virtuali paroda.