Parodos anotacija

Žemaičių dailės muziejaus senųjų nuotraukų rinkinyje nemažą dalį sudaro fotografijos, kuriose įamžinti Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro rūmai, šio daro šeimininkai Marija ir Mykolas Oginskiai, juose dirbę dvariškiai, dvaro rūmų muzikantai. Vėlesniais metais, mirus kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, dalis šių muzikantų išvyko gyventi į jungtines Amerikos Valstijas ir ten tęsė savo muzikinę veiklą.

Dalis nuotraukose įamžintų asmenų nėra identifikuota.

Dviejų nuotraukų, eksponuojamų virtualioje parodoje, autorius yra iškilus XX a. pr. Lietuvos fotografas Ignas Stropus (1884–1959). Žinomi ir kitų dviejų nuotraukų autoriai. Tai Geruzet Freres, Michaelis Berkovičius. Kitų nuotraukų autoriai nėra išaiškinti.

Šios nuotraukos į muziejų pateko įvairiais keliais. Didelę jų dalį muziejui paliko Plungės krašto istorijos tyrinėtoja, pedagogė Eleonora Chainauskaitė-Ravickienė (1916-01-24–2004-01-06).