Parodos anotacija

Į Žemaičių muziejų „Alka“ 1940 metais, dvarų nacionalizacijos metu, pateko tūkstančiai unikalių eksponatų: archyvų rinkiniai, ikonografinė medžiaga, dailės kūriniai. Didžiausias savo apimtimi Platelių dvaro rinkinys, susijęs su Platelių dvarą valdžiusių grafų Šuazelių (de Choiseul-Gouffier) šeima, čia atsikėlusia XIX a. pradžioje, kai Platelių dvaras atiteko prancūzų kilmės grafui Augustui Šuazeliui-Gufjė (1752-1817). Pastoviau Platelių dvare gyveno Augusto Šuazelio-Gufjė sūnus Oktavijus (1773-1840). 1818 m. jis vedė Sofiją Tyzenhauzaitę (1790-1880). Oktavijaus ir Sofijos sūnus Aleksandras vedė Sofiją Čapską. Jų šeimoje gimė vaikai: Gabrielius (1873-1935), Marija (1871-1930), Aleksandras (1876- 1909), Liudvikas (1880-1949).
Muziejuje išsaugotas gausus XVII-XX a. pr. Platelių dvaro ūkinių ir teisinių rankraštinių dokumentų rinkinys, atskirų dvaro žemių inventoriai, detalūs miškų ir žemių planai. Atskirą dalį sudaro spaudiniai. Ypač vertingas, šiame dvare gyvenusios, vienos pirmųjų Lietuvos rašytojų moterų, kūrusios prancūzų kalba, Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė rašytinis ir ikonografinis palikimas. Išlikusios fotografijos datuojamos 1870-1890 m. Jose užfiksuoti XIX a. Platelių miestelio ir dvaro sodybos vaizdai, Šuazelių šeima, dvaro tarnautojai, miestelio gyventojai.
Virtuali paroda parengta įgyvendinant projektą „Užkoduotas Platelių dvaro palikimas“. Čia pristatomi XIX a. pr. – XX a. I p. laikotarpio dvaro archyvo rašytinio ir ikonografinio palikimo fragmentai, vykdant projektą atlikti rankraštinio rinkinio vertimai iš prancūzų ir lenkų kalbų.
Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, parėmė UAB „S. Jurkus ir partneriai“ ir MB „Greitas vertimas“.
Dėkojame projekto partneriams Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai ir jo darbuotojai Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotojai Aldonai Kuprelytei, Prancūzijos-Lietuvos asociacijai ir jos atstovui istorikui M. Gilles Dutertre už suteiktą paramą vykdant projektą.
Projekto vadovė – Istorijos skyriaus vyr. muziejininkė Regina Bartkienė.
Virtualioje erdvėje parodą įgyvendino muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė.