Kovo 11-ąją minima vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo – 30-oji sukaktis. Lemiamą tašką Lietuvos išsivadavime padėjo 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, kuris baigė pusę amžiaus trukusią Lietuvos valstybės aneksiją. 1918 m. vasario 16 d. atkūrusi Valstybę ir Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais subrendusi visuomenė net sovietinės okupacijos metais, išsaugodama valstybingumo tradicijas ir gindama pamatines laisvės idėjas, įrodė, kad Nepriklausomybė yra didžiausia vertybė.
1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis suteikė Lietuvos visuomenei politinės saviraiškos galimybę, o Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas (1990–1992) atkūrė Nepriklausomą valstybę. 1992 m. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija tapo ilgiausiai modernios valstybės istorijoje veikiančiu pagrindiniu šalies įstatymu. Dainuojančią ir taikią revoliuciją bandyta naikinti ekonomine blokada, sušaudyti ir sutraiškyti tankų vikšrais, tačiau 1991-aisiais apgynėme savo Valstybę. 1991 m. sausio 13-oji – didžiausia XX a. Lietuvos visuomenės pergalė, pasiekta ginant laisvės idėją, žmogaus orumą ir pamatines demokratines vertybes. Vasario 9-osios plebiscitas, per kurį trys ketvirtadaliai visų balsavimo teisę turinčių rinkėjų pasisakė už tai, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir demokratinė Respublika ir visas pasaulis turėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Todėl   Vasario 9-oji  yra ne mažiau reikšminga nei Kovo 11-oji.
Virtualioje parodoje eksponuojami 1988–1992 m. svarbiausių šalies įvykius atspindintys eksponatai, perduodantys emocinę Atgimimo laikotarpio išraišką – plakatai ir fotografijos. 2010 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį, gausią, su sąjūdžio veikla susijusią plakatų ir skelbimų kolekciją muziejui padovanojo Adelė Zinkevičiūtė, menininkė, buvusi Telšių Taikomosios Dailės technikumo (dab. Vilniaus Dailės akademijos Telšių fakulteto) dėstytoja, aktyvi sąjūdžio dalyvė. Telšiuose gyvenančio fotografo, daugelio vadinamo miesto istorijos metraštininku Mečislovo Šilinsko bei Telšių apskrities laikraščio fotografo Algirdo Banio fotografijose – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Telšių iniciatyvinės grupės organizuotų mitingų akimirkos.

Virtualią parodą parengė vyr. muziejininkė Regina Bartkienė.
Įgyvendino muziejininkė-skaitmenintoja Loreta Norvaišienė.