„Vasario mėn. 16 diena yra tarytum aukštas kalnas, ant kurio užlipę turime atsižvelgti į praeitį ir į ateitį. Atsižvelgę į praeitį pamatysime išeitąjį kelią. Pamatysime, kur Lietuva kniubo ir kėlėsi, vargo ir džiaugėsi, klydo ir tiesiu keliu ėjo. Laimėjimais pasidžiaukime ir pasimokykime iš jų, kaip turime žengti į ateitį. Dėl pralaimėjimų liūdėkime ir mokykimės, kuriuo būdu galėtume jų išvengti ateity.
Bet praeitis jau nesugrįš. Todėl su dar didesniu atsidėjimu pažvelkime į ateitį. Ateitis daugiausia pareina nuo mūsų pačių. Ji bus tokia, kokią ją patys padarysime. Jei sugebėsime nusikratyti visų praeities ydų ir apsišarvuoti praeities dorybėmis, tada ateities kelias bus mums lygus, tiesus ir malonus“. (Ištrauka iš 1928 m. Vyriausiojo Lietuvos Nepriklausomybės atgijimo 10 metų sukaktuvėms ruošti komiteto leidinio „Ir eikim Lietuvos keliu…“ (kalba netaisyta).
Šiandien stovime ant dar aukštesnio „kalno“ ir į 1918 m. vasario 16 d. atkurtos Lietuvos valstybės istoriją žvelgiame iš 100 metų atstumo.
Žemaičių muziejus „Alka“, beje, vasario 16 d. minėsiantis ir savo 86-ąjį gimtadienį, pristato virtualią parodą „Nepriklausomybės ženklai“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Parodoje apžvelgiami kai kurie pagrindiniai tarpukario Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo ir gyvenimo akcentai. Kiekvieną joje esantį eksponatą galime įvardinti kaip simbolinį Lietuvos valstybės ženklą. Vieni jų mena dar tik būsimą Vasario 16-osios akto signatarą Stanislovą Narutavičių, sudėtingą kelią iki Nepriklausomybės akto ir valstybės pripažinimo, kiti žymi Nepriklausomybės kovas bei paramą, įvertinimą jų dalyviams, įamžintus trečiuosiuose drąsiai galime vadinti tikrais atkurtos tarpukario Lietuvos valstybės simboliais: pirmasis valstybės prezidentas, Lietuvos respublikos pasas, Steigiamasis Seimas, nacionalinė valiuta – litas. Pasirodo net mažu atviruku apie atkurtą valstybę galima pasakyti labai daug – jame sutelpa pagrindiniai simboliai: valstybės ir istorinė vėliavos, herbas, keletas himno eilučių. Prisimename išskirtines asmenybes, nuveiktus darbus ir įvykius, rizikingą Klaipėdos sukilimą, iš istorinės perspektyvos žvelgiant labai dviprasmišką taip ilgai trokšto Vilniaus atgavimą… Paroda užbaigiama Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimų (daugiausia pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio) vaizdais bei kitais eksponatais.