Parodos anotacija

Nalšios muziejus – kraštotyros muziejus Švenčionyse, kuriame sukaupta daugiau kaip 52 000 archeologijos, gamtos, istorijos ir etnografijos eksponatų, pasakojančių apie Nalšios krašto istoriją ir dabartį.

Muziejaus ekspoziciją sudaro keli skyriai: archeologijos, gamtos, istorijos ir etnografijos.

Turtingas muziejaus archeologinių radinių rinkinys, kuriame kaupiami eksponatai, priskiriami laikotarpiui nuo mezolito (VIII tūkst. pr. Kr.) iki vėlyvojo geležies amžiaus (XIII a.). Seniausių radinių kolekcijoje – strėlių antgaliai, kirviai, gremžtukai, rėžtukai, kaulo, rago dirbiniai ir kt. Akmens ir žalvario amžiaus dvasinį gyvenimą atspindi ekspozicijoje rodomi medžiotojų nešioti žvėrių dantys, iltys, amuletai, protėvių kulto garbinimui skirtos antropomorfinės kaukės, zoomorfiniai skirstikliai. Geležies amžiaus laikotarpį pristato Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai būdinga naujausių tyrinėjimų medžiaga.
Šioje virtualioje parodoje pristatoma dalis vertingiausių muziejaus eksponatų. Tai unikalūs archeologiniai radiniai, eksponatai iš muziejaus istorijos rinkinio, XIX a. pab.–XX a. pr. dvaruose ir  miestelėnų buityje naudoti reikmenys. Virtualioje parodoje Jūs turite galimybę pamatyti ir keletą muziejuje saugomų vertingų Nalšios krašto etnografinių eksponatų.