Parodos anotacija

Leonardo Tuleikio ( 1939–2014) kūrybos tyrinėtoja dr. Nijolė Tumėnienė yra  pažymėjusi, kad „Leonardas Tuleikis – vienas žymiausių XX a. antrosios pusės lietuvių dailininkų, dalyvavęs beveik visose lietuvių dailės parodose tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. 1975–1976 m. stažavosi Italijoje. Buvo to meto dailininkų avangardistų gretose, kurie įteisino lietuvių tapyboje deformacijos principą, moderniškai suvokė liaudies meno tradicijų panaudojimą – ne motyvų pakartojimu, o ieškodami įkvėpimo plastinės formos interpretacijos srityje. L.Tuleikis aktyviai gynė tikrojo meno pozicijas ir kaip dailininkas, ir kaip Lietuvos dailininkų sąjungos tapytojų sekcijos vadovas bei valdybos narys. Be jo kūrinių neapsiėjo nė viena Baltijos šalių tapybos trienalė.“ […]

„Leonardo Tuleikio tapyba visada buvo perdėm rimta, patraukianti psichologiška giluma, o plastinė kalba – prasminga, sklidina dvasinės įtampos. Dailininko pasaulėjauta žemaitiškai tvirta, aprėpianti esmingas žmogaus egzistencijos problemas, nenukrypstanti į paviršutiniškas smulkmenas, dažnai dramatiška, palytėta kančios, išgyvenimų. Jo paveikslams būdinga darni kompozicija, vidinė ekspresija ir nuolatinė įtampa, sukurta gilių, sunkių spalvinių tonų deriniais ir konstruktyvia vaizdo struktūra. Visada stebina meistriškai nutapytas kiekvienas plotelis, suderintas kiekvienas atspalvis, glotnios ir šiurkščios faktūros, plokštumų ir potepių ritmas ir, svarbiausia, – toks gyvas spalvų žėrėjimas, kokį esame įpratę matyti vitražuose.“

Tuleikis kūrė iki pat paskutiniųjų savo gyvenimo dienų. Daugiausia jis žinomas kaip tapytojas, nors kūrė ir kitomis technikomis.

Lietuvos dailės muziejuje sukaupta turtinga L. Tuleikio kūrinių kolekcija. Keletas iš jų eksponuojama LDM Nacionalinėje dailės galerijoje. Šioje virtualioje parodoje pristatomi vertingiausi L. Tuleikio kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.