Parodos anotacija

Kauno miesto muziejaus rinkiniuose – unikalūs miesto istorijos, mokslo ir pramonės, kultūros ir meno, garso ir vaizdo bei archeologijos eksponatai. Lankytojai su jais turi galimybę susipažinti keliuose ekspoziciniuose padaliniuose: Kauno miesto,  Kauno pilies, Juozo Gruodžio memorialinio, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos, Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų, Tremties ir rezistencijos muziejų nuolatinėse ekspozicijose ir trumpalaikėse parodose.

Šioje virtualioje parodoje pateikiami unikalūs muziejaus eksponatai, kurie pasakoja apie Kauno miesto istoriją. Tai dokumentai, spaudiniai, memorialiniai daiktai, fotografijos, kuriose įamžinti įvairūs miesto istorijos, kultūros įvykių, pramonės kūrimo įvykiai ir faktai.