Parodos anotacija

Lietuvos dailininkas Boleslovas Mykolas Ruseckas gimė 1824 m. lapkričio 23 d. Romoje,  mirė 1913 m. sausio 31 d. Vilniuje, palaidotas Bernardinų kapinėse šalia tėvo – dailininko Kanuto Rusecko.

Dailės pagrindus B. M. Ruseckas gavo iš savo tėvo. Vėliau (1843–1850 m.) mokėsi  Peterburgo Dailės akademijoje pas K. Briulovą ir F. Brunį, tobulinosi Romoje. 1850 m. už nutapytą iš gamtos portretą jam buvo suteiktas laisvo dailininko vardas. Grįžęs gyveno ir dirbo Vilniuje, dėstė piešimą Vilniaus gimnazijoje. Dažniausiai tapydavo aliejiniais dažais, akvarele, pastele. Tarp jo kūrinių yra nemažai  portretų, peizažų, kompozicijų buitinėmis ir religinėmis temomis.

Dalis B. M. Rusecko kūrybinio palikimo saugoma Lietuvos dailės muziejuje. Vertingiausi dailininko kūriniai yra eksponuojami LDM Vilnius paveikslų galerijoje. Šioje virtualioje parodoje – Jums siūloma platesnė pažintis su B. M. Rusecko kūriniais, saugomais Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose.