Šiais metais minime 135 metų sukaktį, kai gimė viena iškiliausių XX a. I pusės kultūrinio gyvenimo Telšiuose asmenybių – Feliksas Milevičius, palikęs miesto visuomenės kultūros vystymosi istorijoje gilų ir prasmingą pėdsaką.
Feliksas Milevičius gimė 1883 m. Telšiuose, neturtingoje staliaus ir siuvėjos šeimoje. 1900 m., gavęs paramą iš labdaringais darbais pagarsėjusio Plungės kunigaikščio Mykolo Oginskio, įgijo knygrišio amatą. 1905 m. gavo pirmąjį darbą – teismo archyvinių bylų tvarkytojo valdinę tarnybą. Telšių mokytojų seminarijoje dėstė knygrišybą, dirbo Šv. Kazimiero draugijos knygyno Telšių skyriaus vedėju. Vėliau nuosavame name įsteigė privatų knygyną. Jo iniciatyva Telšiuose 1910 m. įkurtas „skrajojantis knygynėlis“, išaugęs į „Kanklių“ draugijos bibliotekėlę.
Feliksas Milevičius pasižymėjo aktyvia visuomenine – kultūrine veikla, iniciatyvumu, gebėjimu generuoti idėjas bei rasti bendraminčių jų įgyvendinimui. XX a. pirmoje pusėje Telšiuose gyveno vidutiniškai apie 5 tūkstančius gyventojų, tad galima prielaida, kad inteligentijos buvo visai nedaug. Nepaisant to, miesto gyvenimas virė. 1907 m. Telšiuose įvyko pirmojo spektaklio vakaras, prie kurio prisidėjo ir F. Milevičius. Anot jo, „tai buvo pirmas nuo scenos tartas galingas lietuviškas žodis“. Vėliau kultūrinė ir visuomeninė veikla darėsi vis aktyvesnė. 1916 m. F. Milevičius su bendraminčiais Telšiuose įkūrė scenos ir dailės mėgėjų draugiją „Kanklės“, iki 1924 m. jai vadovavo. 1925 m., dideliu visuomenės pritarimu, išrinktas Telšių miesto burmistru bei perrinktas dar dvi kadencijas, vieną kadenciją buvo burmistro padėjėju. Jo burmistravimo laikotarpiu nutiestas geležinkelis Telšiai – Kretinga, pastatyta geležinkelio stotis, nutiesta ir apsodinta medžiais gatvė iki geležinkelio stoties, atidaryta amatų mokykla. Kitu savo kūdikiu jis vadino Telšių elektrinę. 1933 m. Lietuvos verslininkų draugijos vardu, akciniais pagrindais pastatytas vasarnamis (kurhauzas) prie Germanto ežero ir dar daugybė darbų nuveikta miesto gražinimo ir žmonių labui.
Gyvenimas negailestingas – dažnai nutinka taip, kad žmonės, skleidę šviesą ir dalinę savo gyvenimą kitiems, senatvėje lieka pamiršti. 1938 m. Lietuvos Švietimo ir Kultūros ministerija F. Milevičiui buvo paskyrusi personalinę pensiją, kuri buvo nutraukta 1940 m. Tik per didelius vargus ir nusižeminimą, prieš gyvenimo pabaigą jam buvo paskirta 15 rublių mėnesinė pašalpa. F. Milevičius mirė 1965 m. kovo 3 d., palaidotas Telšių senosiose kapinėse.
Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomas išsamus F. Milevičiaus asmenybę ir veiklą iliustruojantis archyvas, o šviesus atminimas dar ilgai nenueis užmarštin. Archyve užfiksuoti žodžiai apie šią iškilią asmenybę: „Milevičius buvo viskuo, ko Telšiams labiausiai reikėjo“.