1989 m. gegužės 14–15 d. Taline vykusioje Baltijos asamblėjoje Estijos Liaudies fronto Taryba, Latvijos Liaudies fronto Dūma ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas priėmė svarbias deklaracijas: gyventi istoriškai susiklosčiusioje savo teritorijoje; teisę apsispręsti ir laisvai nustatyti savo politinį statusą; teisę išsaugoti savo kultūrą ir savitumą ir kt.

Asamblėjos metu Estijos Liaudies Fronto atstovas Matis Hintas kalboje „Pabaltijo kelias“ pabrėžė, kad nepaisant to, jog Estija, Latvija, Lietuva 1939 m. rugpjūčio 23 d. buvo atiduotos agresorių savivalei, jos išsaugojo ištikimybę savo kalbai, kultūrai, tautinėms tradicijoms. Jis teigė, kad Pabaltijo kelias yra Europos kelias; derybų, įtikinėjimo ir įrodymų kelias.

1989 m. liepos 15 d. Pernu mieste Estijoje susirinkę trijų Baltijos tautų išsivaduojamųjų judėjimų atstovai nutarė surengti bendrą solidarumo akciją – Baltijos kelią: gyva žmonių grandine sujungti Vilnių, Rygą, Taliną, dar kartą pademonstruoti sovietų valdžiai ir pasaulio tautoms apie vienybę ir ryžtą siekti laisvės bei nepriklausomybės.

Taikioje politinėje demonstracijoje, vykusioje 1989 m, rugpjūčio 23 d., apie du milijonai žmonių susikibo rankomis apie 600 km ilgio grandinėje, nusidriekusioje nuo Gedimino bokšto Vilniuje per Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį, Bauskę, pro Laisvės paminklą Rygoje, iki Hermano bokšto Taline, vieningai patvirtindami ketinimą siekti laisvės. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Telšių skyriaus iniciatyvinės grupės kvietimu tą dieną į priskirtą akcijos „Baltijos kelias“ ruožą kelyje iš Panevėžio į Pasvalį vyko ir telšiškiai. Šiai akcijai pasibaigus, o kai kur ir iki jos, vyko mitingai. Pastatyta apie 50 kryžių, koplytstulpių, atidengta paminklinių akmenų ir kitų atminimo ženklų.

Minėdami „Baltijos kelio“ 30-metį virtualioje parodoje pristatome dalį Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomų eksponatų, straipsnių, publikuotų 1989 m. Telšių spaudoje, ir fotografijų, liudijančių 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykius.