Parodos anotacija

„Mano nueitas ilgas kelias Žemaitijos ir dalies Lietuvos skaudžios praeities pėdsakais. Einant šiuo keliu, per kelis dešimtmečius sukaupta daug istorinės medžiagos: tremtinių, partizanų, jų artimųjų pasakojimai, vertingos dokumentikos sąrašai, renginių įrašai ir daugybė įvykių, paminklų, užfiksuotų nuotraukose ir negatyvuose. Man brangus kiekvienas žuvusysis, kiekvieno žmogaus išgyvenimai, kančios“,—taip savo darbo esmę apibūdina metraštininkas Alfonsas Beresnevičius, šiemet švenčiantis 80 metų sukaktį. Parodoje „Atminties ženklai“ pristatoma tik maža dalis įvairiapusio A. Beresnevičiaus Muziejui perduoto fotoarchyvo. Žiūrinėdamas į jo darbus matai tai, ką tuo metu matė fotografas, gali pajusti netgi jausmus, kuriuos patyrė fotografas tą akimirką.
Gimė metraštininkas 1936 metų gegužės 12 dieną Telšių rajone Šašaičių kaime, mokėsi Ubiškės septynmetėje mokykloje. 1956 m. baigė tuometį Kauno politechnikumą, įgijo ryšių techniko specialybę ir buvo paskirtas į Klaipėdos eksploatacinio techninio ryšių mazgo Plungės cechą viršininko pareigoms. Vėliau dirbo „Minijos“ dispečerinės įrangos ir telefonų automatikos elektromonteriu. Fotografuoti pradėjo 1958 m. Pirmose fotografijose fiksuotos įvairios žmonių gyvenimo akimirkos. Vėliau susidomėjo sakraline daile ir pakelių mažąja architektūra. Fotografavo 30 parapijų bažnyčių interjerų fragmentus. Dirbdamas „Minijoje“ fotografavo tautodailininkų darbus. Keliuose Lietuvos muziejuose įamžino dailininkų sukurtus eksponatus. Su savo darbais dalyvavo įvairiose parodose Lietuvoje, Kanadoje, Italijoje, Japonijoje, 4-ojoje pasaulio Žemaičių dailės parodoje Plungėje bei projekte „Plungė – Lietuvos kultūros sostinė 2009“, Fotobienalėje „Plungė 2010“, „Fotoalėja 2011“. O nuo 1996 m. A. Beresnevičius užrašinėja karių savanorių, partizanų, laisvės kovų dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių prisiminimus. 2012 m. A. Beresnevičius užrašinėjo prisiminimus Varnių apylinkėse: pakalbino ir įrašė 14 žmonių prisiminimus.
A. Beresnevičiaus surinkta medžiaga ir fotografijos sudėtos į kelias knygas: „Lietuvos laisvės kovos Žemaitijoje“ I ir II dalys, „Lietuvos laisvės armijos desantininkai Žemaitijoje: kovojusiems ir žuvusiems atminti“, mažoji sakralinė architektūra užfiksuota A. Beresnevičiaus pristatoma Žemaičių muziejaus „Alka“ kalendoriuje, išleistame 2016 m. Šiemet pasirodė knyga „Žemaitijos krašto skaudžios praeities įamžinimas“, kurioje pristatomas visas fotografo ir metraštininko darbas.
Fotomenininkas yra Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Jo darbai daug kartų apdovanoti diplomais, padėkomis, garbės raštais, 2006 m. – III laipsnio Šaulių sąjungos pažymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“, 2010 m. – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Šiemet Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių bendrija metraštininką A. Beresnevičių apdovanojo medaliu „Vilties žvaigždė“.
Parodą rengė vyr. muziejininkė Alma Būdvytienė.