Parodos anotacija

Šiemet sukanka 25 metai, kai Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas priėmė Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ ir paskelbė apie savo apsisprendimą būti laisviems ir nepriklausomiems.

Nuo 1918 m. vasario 16-osios iki 1990 m. kovo 11-osios praėjo 72 metai. Iš jų tik 22 – nepriklausomi. Lietuvos žmones visada palaikė gyvas tikėjimas, tautinė savimonė, viltis, aukos prasmės supratimas, atsispindintis ir Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio veiklos pradžios – 1988 – 1991 m. leidiniuose: laikraščiuose „Varpas“, „Aušrinė“, „Atgimimas“, „Jaunoji Lietuva“, „Tremtinys“ ir kt.,  leidinių prieduose, informaciniuose biuleteniuose.

Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomas menininkės, menotyrininkės, buvusios ilgametės Telšių dailės technikumo (dabar Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas) dėstytojos Adelės Genovaitės Zinkevičiūtės, aktyviai dalyvavusios Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Telšių skyriaus veikloje ir sukaupusios gausią to meto periodinių leidinių bei afišų kolekciją, rinkinys.

Virtualioje parodoje „Atminties ženklai“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti, publikuojama dalis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklos pradžios leidinių fragmentų. Pilnus leidinius galima pamatyti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale (www.limis.lt)