Parodą parengė – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 3 kurso Kultūrinės informacijos ir komunikacijos bei Paveldo komunikacijos specialybių studentai

Parodos anotacija

Adomas Varnas pirmosios pasaulyje etnografinės fotografijos albumo “Lietuvos kryžiai” (Lietuvos kryžiai, 2 tomai, 1926, Kaunas)  apie unikalų lietuvių liaudies meną, kryžius autorius. Šioje  parodoje matysite 21 fotografiją, kurios įamžintos  XIX a. pab. – XX a. pr.. Šiuose kūriniuose atsiskleidžia religinių motyvų simbolika (kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai), kuri pasižymi ypač įdomia ir išskirtine architektūra, etnografija. Nuotraukose vyrauja juodai baltos spalvos, kurios atspindi Adomo Varno kūrybos braižą.

Adomas Varnas gimęs 1879 m. sausio 1 d. Joniškyje, mirė 1979 m. liepos 19 d. Čikagoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis buvo dailininkas tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės pedagogas, scenografas. Mokėsi pradžios mokykloje, vėliau – Mintaujos gimnazijoje, 1897–1900 m. – Kauno kunigų seminarijoje. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje aktyviai reiškėsi lietuvių tautinio atgimimo sąjūdyje, teatrinėje veikloje, kurio centras buvo įsikūręs Medvilionių dvare. 1900 m. išvyko į Sankt Peterburgą, kur studijavo dailę Imperatoriškojoje dailės mokykloje ir Štiglico centrinėje taikomosios dailės mokykloje. Nuo 1903 m. mokėsi Krokuvoje, 1905–1907 m. studijavo Šveicarijoje, Ženevos dailės akademijoje. Baigęs studijas 1908 m. išvyko į Siciliją, tapė kalnų peizažus. 1909 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1910 m. gyveno Zakopanėje. 1913 m. vėl grįžo į Lietuvą, apsistojo Vilniuje. 1917–1918 m. dėstė Voroneže. 1919 m. grįžo į Vilnių, dėstė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje 1919 m. įsikūrė Kaune, kur 1920 m. su kitais menininkais įkūrė Lietuvių meno kūrėjų draugiją. 1920–1922 m. šios draugijos pirmininkas. 1923–1939 m. dėstė Kauno meno mokykloje. 1941 m. persikėlė į Vilnių ir dėstė dailę Valstybiniame dailės institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikelia gyventi į JAV. Buvo lietuvių dailininkų sąjungos garbės pirmininkas, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos garbės narys, Amerikos lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos kultūros tarybos garbės pirmininkas, Amerikos lietuvių filatelistų draugijos garbės narys. Vienas iš Čikagos Čiurlionio galerijos steigėjų.

Adomas Varnas sukūrė apie 1280 aliejinės tapybos darbų, iš jų 170 portretų, 1090 peizažų, apie 470 grafikos darbų. Kūrė dekoracijas Miko Petrausko operai „Birutė“, dalyvavo kortų konkurse (laimėjo I premiją), sukūrė pašto ženklų, litų banknotų projektų. Patvirtinti litų banknotų projektai buvo pradėti spausdinti nuo 1922 m. rugpjūčio 28 d. pasirašytos sutarties su A. Haase litografijos firma. 1904 m. vasario 28 d. A. Varno ir J. A. Herbačiausko iniciatyva Krokuvoje įsikūrė lietuvių draugija „Rūta“. Kovo 6-osios visuotiniame susirinkime pirmininku išrinktas Herbačiauskas, sekretoriumi –­ Varnas, bibliotekininku – Skirgaila.