Exhibits

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kavalerijos istorijoje išskirtinę vietą užima husarai. Ši kavalerijos rūšis Lietuvoje atsirado dėl daugelio vidinių ir išorinių veiksnių, o laipsniškas jos persitvarkymo procesas, iš pradžių sutapęs su analogišku reiškiniu kai kuriose kitose Vidurio Europos valstybėse, unijinėje Lenkijos ir Lietuvos valstybėje pasuko kita kryptimi. Taip susiformavo savita raitija. Ši kavalerijos rūšis kai kuriais atvejais vadinama sparnuotaisiais husarais.
Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma nemažai šios išskirtinės kavalerijos rūšies kovos atributų. Parodoje pristatomos husarų kovos būdo savitumus atsispindinčios ginkluotės ir šarvuotės detalės iš muziejaus rinkinių.