Dalyviai

Biržų krašto muziejus „Sėla“

Adresas: J. Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai
Telefonas: (8 450) 33390
Faksas: (8 450) 31883
El. paštas: sela[at]birzumuziejus.lt
Nuoroda

Biržų krašto muziejus „Sėla“ veikia Biržų pilies rūmuose. Seniau ši pilis ilgą laiką priklausė kunigaikščiams Radviloms. Tai viena galingiausių, svarbiausių XVI–XVII a. LDK bastioninių pilių ir viena iš nedaugelio tokio tipo pilių, išlikusių Šiaurės Rytų Europoje. Oficialiai Biržų muziejaus atidarytas 1928 m. vasario 16 d., minint 10-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines. 1989 m. kovo 9 d. muziejus duris atvėrė Biržų pilyje. Šiandien Biržų pilies rūmuose įsikūręs Biržų krašto muziejus „Sėla“ – vienas iš pagrindinių kultūrinio gyvenimo ir turizmo traukos centrų ne tik Biržų rajone, bet ir visame Lietuvos Šiaurės Rytų regione. Muziejaus lankytojų čia laukia ekspozicijos, kuriose įdomiai pasakojama apie krašto istoriją ir kultūrą. Jose pristatoma sėlių bei žiemgalių archeologija, etnografija, Biržų krašto religinių konfesijų istorija, raštija, menas, kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių epocha, Biržų kraštas Rusijos imperijos valdymo, Nepriklausomos Lietuvos ir XX a. II p. laikotarpiu. Muziejaus rinkinį sudaro unikali Biržų krašto kultūros ir istorijos medžiaga: Biržų tvirtovės ir Biržų senamiesčio archeologiniai radiniai, gausi XVI–XIX a. raštijos ir dokumentikos kolekcija, Lietuvos Reformatų Bažnyčios dokumentai ir leidiniai, tarp jų – 1563 m. išleista Radvilų arba Lietuvos Brastos Biblija, Biržų spaustuvės leidiniai, turtingas numizmatikos fondas, turintis unikalių Lietuvos Respublikos banknotų ir beveik pilną monetų rinkinį, senosios ir naujosios tautodailės rinkiniai, senųjų muzikos instrumentų kolekcija. Nuolat atnaujinama muziejaus ekspozicija veikia 25 rūmų salėse. Jose lankytojams pateikiama informacija apie krašto istoriją ir kultūrą, taip pat rodomi eksponatai, pasakojantys apie sėlių ir žiemgalių archeologiją, kunigaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių epochą, Biržų kraštą Rusijos imperijos valdymo, Nepriklausomos Lietuvos ir XX a. II pusės laikotarpiu. Daug dėmesio ekspozicijoje yra skirta ir Biržų krašto religinių konfesijų istorijai, raštijai ir menui, senajai etnokultūrai, švietimui, sportui ir kt. Muziejuje eksponuojama ir pirmoji Lietuvoje atstatyta autentiška XVII a. pab. koklinė krosnis. Muziejuje rengiamos ir trumpalaikės dailės ir liaudies meno parodos, vyksta edukaciniai užsiėmimai, tarp suaugusių lankytojų itin populiari edukacinė programa „Žaldoko alus“.

Kauno miesto muziejus

Adresas: L. Zamenhofo g. 8, LT-44275, Kaunas
Telefonas: +370 614 27827
El. paštas: muziejus[at]kaunomuziejus.lt
Nuoroda

Kauno miesto muziejus, vienijantis penkis – Rotušės, Pilies, Tautinės muzikos, Miko ir Kipro Petrauskų, Juozo Gruodžio – skyrius, skirtas miesto istorijai, kultūrai ir legendiniams miestiečiams įamžinti. Tai muziejus, kuriame susijungia istorinis ir šiuolaikinis Kaunas. Muziejaus fonduose yra kaupiami miesto istorijai svarbūs mokslo ir pramonės, kultūros ir meno, garso ir vaizdo, archeologijos ir kiti eksponatai. Kauno miesto muziejus tęsia pirmojo muziejaus Kaune, atidaryto 1897 m. bei vadinto Mokslo ir pramonės muziejaus vardu, pagrindines veiklas. Mokslo ir pramonės muziejaus veikla buvo nutraukta 1936 m., pastačius naujuosius Vytauto Didžiojo karo ir Kultūros muziejų rūmus Kaune. Muziejus atkurtas 2005 m. spalio 20 dieną.

Kretingos muziejus

Adresas: Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga
Telefonas: (8 445) 77 323, Informacijos ir edukacijos skyrius (8 445) 77 612
Faksas: (8 445) 77 323
El. paštas: kretingosmuziejus[at]takas.lt
Nuoroda

Kretingos muziejus – vienas iš seniausių ir daugiausiai lankytojų dėmesį patraukiančių Žemaitijos krašto muziejų. Nuo 1992 m. jis veikia XIX a. grafų Tiškevičių pastatytuose Kretingos dvaro rūmuose. Muziejaus rinkinį sudaro archeologijos, istorinės buities, etnografijos, tekstilės, ikonografijos, numizmatikos, spaudinių, vaizduojamosios ir taikomosios dailės, faleristikos, dvaro kultūrą reprezentuojančios vertybės ir dokumentų rinkiniai. Išsamiai su muziejuje saugomais eksponatais, rajono istorija, kultūra ir tradicijomis galima susipažinti čia veikiančiose nuolatinėse ekspozicijose ir keičiamose trumpalaikėse parodose. Archeologijos objektai pristatomi ekspozicijoje „Kretingos krašto priešistorė“. Gražiai atkurtose Kretingos grafų Tiškevičių rūmų erdvėse veikia ekspozicija „Dvaro istorija ir kultūra“. Netrūksta lankytojų rūmuose atkurtoje Žiemos sodo (oranžerijos) ekspozicijoje. Prieš keletą metų restauruotame Kretingos dvaro vandens malūno patalpose įrengta etnografijos ekspozicija „Saulės ratu“.

Lietuvos dailės muziejus

Adresas: Bokšto g. 5, LT 01126, Vilnius
Telefonas: (8 5) 262 80 30
Faksas: (8 5) 212 60 06
El. paštas: muziejus[at]ldm.lt
Nuoroda

Lietuvos dailės muziejus – viena iš didžiausių muziejines vertybes kaupiančių, saugančių, eksponuojančių ir tyrinėjančių įstaigų Lietuvoje. Tai valstybės išlaikoma pelno nesiekianti kultūros įstaiga, turinti nacionalinio muziejaus statusą. Jo pagrindinė veikla – kaupti, tirti, restauruoti ir propaguoti dvasinį ir materialinį kultūros paveldą. Dailės muziejus pradėjo kurtis 1907 m. kaip visuomeninė institucija kartu su Lietuvių dailės draugija. 1940 m. iš Vilniaus miesto muziejaus (veikė nuo 1933 m.) įkurtas valstybinis kultūros profilio muziejus, kuris 1941 m. reorganizuotas į Vilniaus valstybinį dailės muziejų, o 1966 m. – į Lietuvos dailės muziejų. 1998 m. sausio 1 d. Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose iš viso buvo sukaupta 200237 eksponatai. Jie suskirstyti į tris pagrindinius skyrius: Vaizduojamosios dailės, Taikomosios dailės ir Liaudies meno.

Lietuvos jūrų muziejus

Adresas: Smiltynės g. 3, LT-93100, Klaipėda
Telefonas: +370 46 49 07 40
Faksas: +370 46 49 07 50
El. paštas: ljm[at]muziejus.lt
Nuoroda

Lietuvos jūrų muziejus – unikalus jūrų gamtos biologijos ir istorijos kompleksas, neturintis analogų rytinėje Baltijos pakrantėje. Pagrindinis šio jūrų kultūros centro tikslas – kaupti ir saugoti istorines ir biologines vertybes, susijusias su jūra, skleisti gamtosaugos idėjas, stiprinti jūrinį šalies įvaizdį, suteikti lankytojams galimybę pažinti jūrų pasaulį. Lietuvos jūrų muziejaus veikla grindžiama misija: „Drauge su Jumis mokomės pažinti, džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją su jūra“. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume delfinai gyvena nuo 1993 metų. Jie ne tik dalyvauja pasirodymuose, veda jauniklius, bet ir padeda žmonių vaikams terapijos programoje. Jūrų muziejus – labiausiai lankomas šalies muziejus, šiais metais čia apsilankė beveik pusė milijono lankytojų.

Lietuvos liaudies buities muziejus

Adresas: L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių rajonas.
Telefonas: (8 346) 47 392
Faksas: (8 346) 47 120
El. paštas: info[at]llbm.lt
Nuoroda

Lietuvos liaudies buities muziejus – vienas svarbiausių kultūrinio turizmo objektų Lietuvoje. Pagal užimamą plotą (195 ha) bei nekilnojamų eksponatų skaičių jis yra vienas didžiausių muziejų tokio tipo muziejų Europoje. Čia saugoma ir eksponuojama daugiau negu 180 statinių. Ekspozicijos lankytojams atidarytos nuo Šv. Velykų iki spalio 31 dienos. Muziejuje vykdoma ir kultūrinė, šviečiamoji veikla: rengiamos parodos, įgyvendinamos edukacinės programos, organizuojami įvairūs renginiai, koncertai, tradicinės kalendorinės ir šeimos šventės. Lietuvos liaudies buities muziejus yra vienintelis etnografijos rūšies muziejus Lietuvoje, pristatantis Lietuvos bei užsienio lankytojui sumažintą visų etnografinių Lietuvos regionų vaizdą. Atskiras sektorius yra skirtas Lietuvos gyventojų tremties ir pasipriešinimo atminimui – atkurta partizanų žeminė, trėmimo vagonas, pastatyti paminklai Lietuvos liaudies buities muziejaus išskirtinumas europiniame kontekste – demonstruojamos žemės įdirbimo sistemos ir gyvenviečių vystymosi raida. Muziejuje saugomi didžiausi Lietuvos etnografijos paveldo rinkiniai. Kai kurių muziejuje eksponuojamų objektų (medinių architektūros pastatų) šiandien jau niekur kitur, išskyrus šį muziejų, nebegalima pamatyti. Muziejus įkurtas 1966 m. (lankytojams atidarytas 1974 m.) Rumšiškėse, Pievelių kaimo žemėse.

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

Adresas: Pilies g. 40, LT-01123, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 261 07 71.
Faksas: (8 5) 261 07 71.
El. paštas: slapeliumuziejus[at]gmail.com
Nuoroda

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus įkurtas 1991 m. Marijos ir Jurgio Šlapelių name Vilniuje, kurį jie nusipirko 1926 m. Šis namas – XVII a. architektūros paminklas. Muziejaus rinkinį sudaro Marijos ir Jurgio Šlapelių biblioteka, archyvas, numizmatikos, filatelijos kolekcijos, reprodukcijos ir asmeniniai Šlapelių šeimos narių daiktai, tarp jų ir baldai. Muziejaus ekspozicijos veikia nuo 1994 metų. Jų yra keturios: „Lietuvos tautinis-kultūrinis atgimimas XIX a. vid.–XX a. pr.“, „Vilniaus ir Vilniaus krašto politinė bei kultūrinė padėtis 1920–1940 m.“, „Marijos Šlapelienės lietuvių knygynas (1906–1949)“, „Šlapelių memorialiniai kambariai“. Muziejuje nuolat veikia ir trumpalaikės parodos – dailės, keramikos, architektūros, gėlių puokščių ir kt.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Adresas: Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius
Telefonas: (8 5) 212 74 76, 262 00 07
Faksas: (8 5) 212 74 70
El. paštas: info[at]valdovurumai.lt
Nuoroda

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai yra 2009 m. įkurtas istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Jis veikia Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniaus Žemutinėje pilyje, kurie atkurti po dvidešimt metų trukusių išsamių archeologinių ir istorinių tyrinėjimų. Muziejus kaupia, saugo, tiria ir įvairiomis priemonėmis visuomenei pristato Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros paveldą, gausius ir unikalius archeologijos rinkinius bei europinės taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas nuo gotikos iki baroko, vertingą lituanistinę medžiagą. Taip pat jis vykdo aktyvią edukacinę ir kultūrinę veiklą, skleidžia kultūrinio turizmo informaciją, sudaro sąlygas valstybės reprezentaciniams renginiams. Muziejus siekia ugdyti pilietinę visuomenę bei stiprinti istorinę savimonę, puoselėti tautines vertybes bei palaikyti viso pasaulio lietuvių bendrystę, aktualinti kultūros ir meno paveldo pažinimą, pristatyti tradicinius istorinius ir kultūrinius Europos valstybių ir tautų ryšius. Valdovų rūmuose šiuo metu veikia dvi nuolatinės ekspozicijos, kuriose pateikiama informacija apie istorinės rezidencijos funkcijas.

Nalšios muziejus

Adresas: Laisvės a. 1, LT-18111, Švenčionys.
Telefonas: (8 387) 51 831
El. paštas: nalsiosmuziejus@gmail.com
Nuoroda

Nalšios muziejuje sukaupta daugiau beveik 62 tūkstančiai archeologijos, gamtos, istorijos ir etnografijos eksponatų. Veikia trys ekspozicijų ir viena parodų salė. Archeologijos ekspozicijoje pristatomi radiniai nuo mezolito iki vėlyvojo geležies amžiaus. Visa eksponuojama medžiaga sukaupta archeologinių tyrinėjimų Švenčionių rajone metu. Gamtos ekspozicijoje demonstruojamos Švenčionių krašto iškasenos, paukščių ir žvėrių iškamšos. Istorijos salėje eksponuojamos numizmatikos, raštijos, fotografijų ir istorinių daiktų kolekcijos. Etnografijos ekspozicijoje pristatoma technika, taikomoji ir vaizduojamoji dailė bei etninė kultūra. Maždaug kas mėnesį muziejuje atidaroma nauja paroda. Nuolat rengiami edukaciniai užsiėmimai („Lietuvių kalendorinės šventės“, „Mokausi giedoti sutartinę“, „Ausk, sesute, baltą drobę“ ir kt.), vyksta koncertai, konferencijos. Muziejus dalyvauja įvairiuose projektuose, leidžia knygas („Švenčionių krašto dvarai ir dvarvietės: istorinė praeitis ir dabartis“, „Laiko tėkmės neištrinti vardai. Žymus Švenčionių krašto žmonės“ kt.), vykdoma išvykstamo edukacinė veikla („Nalšios muziejaus keliaujanti etnomokykla“) bei etnografinės ekspedicijos. Švenčionių kraštotyros muziejus įkurtas 1945 m. vasario mėnesį. 1955 m. muziejui paskirtos naujos didesnės patalpos. 1992 m. lapkričio Švenčionių kraštotyros muziejus pavadintas Nalšios muziejumi, o nuo 2000 m. vasario muziejus priima lankytojus naujame pastate.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Adresas: Salantų g. 2, LT-98271 Mosėdis, Skuodo rajonas.
Telefonas: (8 440) 76 291, (8 440) 76 311 (direktorius)
Faksas: (8 440) 76 352
El. paštas: direktorius@akmenumuziejus.lt
Nuoroda

Muziejus renka, kaupia, tiria, eksponuoja, restauruoja ir saugo įdomiausius, mokslui vertingiausius Lietuvos riedulius, atskleidžia jų gamtinę įvairovę, prigimtį ir mokslinę pažintinę reikšmę, mineraloginius ir petrografinius ypatumus, propaguoja gamtosaugos idėjas. Šiuo metu muziejuje eksponuojama daugiau kaip 150 tūkst. akmenų ir akmenėlių kolekcija – Lietuvoje paplitę Baltijos regiono uolienų rieduliai. Didžiausias muziejaus eksponatas sveria 50 tonų, mažiausias – vos kelis gramus. Miestelio centre, prie Bartuvos pusės stovinčiame restauruotame vandens malūne veikia muziejaus kamerinė ekspozicija. Joje galima susipažinti su ledynų istorija, žemės plutoje vykstančiais procesais, žemės evoliucija ir gyvų organizmų atsiradimu, naudingomis iškasenomis ir jų panaudojimu, geologiniais žemėlapiais, uolienų nuotrupų klasifikacija, suakmenėjusiais gyvūnais ir augalais, vertingomis nedidelės apimties vertingų akmenų kolekcijomis, surinktomis įvairiose pasaulio šalyse ir padovanotomis mūsų muziejui. Čia taip pat eksponuojami iš žmogaus organizmo išoperuoti svetimkūniai, Lietuvoje augančių medžių skerspjūvių kolekcija. Petrografinė lauko ekspozicija yra suformuota Bartuvos upės slėnyje 14 ha plote. Nuo miestelio ją skiria akmenų tvora. Girnos, akmeniniai laiptai, takai, grindiniai, tilteliai, atraminės sienelės, stalai, skulptūros lankytojams rodo, kaip akmuo buvo, yra ir gali būti naudojamas. Šioje ekspozicijoje galima pamatyti visas Lietuvoje randamų riedulių atmainas. Jie išdėstyti nuosekliai pagal kilmę, atskiromis grupelėmis, truputį įkasti į žemę. Iš viso ekspozicijoje yra apie 200 didelių riedulių. Visi jie į Lietuvą kartu su ledynais atslinko iš Suomijos, Suomijos įlankos, Alandų salų, Botnijos įlankos ir Švedijos.

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

Adresas: L. Ivinskio g. 4, LT-90311 Rietavas
Telefonas: (8 ~ 448) 68 992
Faksas: (8 ~ 448) 68 992
El. paštas: rokimuziejus[at]gmail.com
Nuoroda

Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.; penktadieniais 8.00–16.45 val.; šeštadieniais, sekmadieniais – iš anksto susitarus tel. (8 448) 68 992, mob. tel. 8 698 21 426 Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus veikia nuo 1995 m. atstatytame Rietavo kunigaikščių Oginskių dvaro ansamblio pastate, kuriame 1874–1903 m. veikė kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848–1909) muzikos mokykla. Muziejaus rinkinį sudaro archeologijos radiniai, istoriniai daiktai, dokumentai, spaudiniai, etnografiniai buities daiktai, nuotraukos, numizmatikos, filatelijos objektai ir kiti eksponatai. Ekspozicijoje lankytojai turi galimybę pamatyti dailininko J. Vosyliaus sukurtas freskas „Kunigaikščiai Oginskiai Rietave“, „Kunigaikščių Oginskių genealogijos studija“ ir „Kunigaikščių Oginskių kultūrinės veiklos pėdsakai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“). Čia pasakojama ir apie Lietuvos dvarų kultūros raidą, pristatomi Rietavo dvaro archeologinių tyrimų rezultatai, Rietavo Oginskių kultūros istorijos raida, eksponuojami žymiausių Rietavo švietėjų portretai, pasakojama apie rietaviškius, dalyvavusius nacionalinio išsivadavimo ir rezistencinėse kovose ir kt. unikali šio krašto istoriją atspindinti medžiaga. Muziejuje rengiamos ir trumpalaikės parodos – dailės, istorijos ir kt.

Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus, kuris turi dar ir du filialus (Laisvės kovų istorijos muziejų Obeliuose bei Kriaunų istorijos muziejų) įkurtas 1933 metais. Nuo 1952 m. jis veikia buvusiame Rokiškio dvaro ansamblyje. Muziejui priklauso 14 autentiškų dvaro pastatų, 28,1 ha ploto parkas su tvenkiniais. Muziejus kaupia, saugo ir viešina archeologijos, istorijos, numizmatikos, dailės, etnografijos ir kt. eksponatus. Jų čia daugiau negu šimtas tūkstančių. Unikali ir vertinga muziejaus dvarų kultūros paveldo kolekcija, eksponuojama autentiškai atkurtose Rokiškio dvaro rūmų salėse. Vienam iš dvaro ansamblio pastatų eksponuojamoje Liongino Šepkos kūrinių ekspozicijoje lankytojai gali susipažinti su garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos drožiniais, vienintele Lietuvoje prakartėlių kolekcija. Muziejaus veikla orientuota ne tik į tiriamąją ekspozicinę veiklą. Čia rengiamos mokslinės, teorinės-praktinės konferencijos, simpoziumai, diskusijų vakarai, leidinių pristatymai, susitikimai su dailininkais, organizuojamos jų kūrybos parodos, plenerai. Ypatingai didelis dėmesys pastaraisiais metais muziejuje skiriamas edukacinei veiklai. Yra parengta daugiau negu 30 įvairių edukacinių programų, kuriose dalyvauja ir vaikai, ir suaugusieji. Įtraukiami į šią veiklą ir socialinės atskirties žmonės. Už edukacinę veiklą Rokiškio krašto muziejus 2010 m. apdovanotas Kultūros ministerijos premija. 2011 m. muziejus pripažintas EDEN konkurso „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2011. Atstatyti ir turizmui pritaikyti statiniai“ nugalėtoju.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Adresas: Saulėtekio al. 9, I rūmai 10222 Vilnius
Telefonas: +370 5 236 6102
El. paštas: info@kf.vu.lt
Nuoroda

Vilniaus universiteto Tarybos nutarimu 1991 m. birželio 18 d. buvo įkurtas Komunikacijos fakultetas. Tiek naujo fakulteto, tiek jo padalinių kūrimąsi lėmė komunikacijos ir informacijos mokslų, 1997 m. pripažintų atskira kryptimi, modernių šakų sklaida ir uždaviniai - informaciniu požiūriu tirti socialinės komunikacijos procesus ir plėtoti bendrąją komunikacijos ir informacijos teoriją. Taigi VU Tarybos sprendimas buvo naudingas sukuriant Lietuvoje komunikacijos mokslų ir studijų mokyklą, atvėrusią galimybes visapusiškai tyrinėti pamatinį bendravimo objektą – pranešimą pagal įvairias komunikacijos šakas. Nuo įkūrimo pabrėždamas esminį universitetinį mokslo ir studijų vienovės principą, fakultetas nuosekliai planuoja ir įgyvendina komunikacijos ir informacijos lauko tyrimus bei studijas. VU Komunikacijos fakulteto misija - rengti aukštos kvalifikacijos informacijos ir komunikacijos specialistus, atlikti mokslinius tyrimus ir ugdyti mokslininkus, perduoti kultūrinį tapatumą. Fakulteto vizijoje taip pat yra studijų koordinavimo ir administravimo sistema, garantuojanti vykdomų studijų programų aktualumą, šiuolaikiškumą, pagrindimą mokslo tyrimais, skatinanti modernių dėstymo metodų ir priemonių diegimą. Strateginės partnerystės požiūriu stiprus komunikacijos ir informacijos mokslų bei su šiais dalykais susijusių praktinių veiklos sričių specialistų socialinės ir profesinės traukos, mokslinių diskusijų, nenutrūkstamo tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą centras.

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Adresas: K. Donelaičio g. 64, LT-44248, Kaunas.
Telefonas: (8 37) 32 07 65, (8 37) 42 21 46, Ekskursijos užsakomos tel. (8 37) 32 09 39.
Faksas: (8 37) 32 07 65.
El. paštas: vdkaromuziejus@kam.lt
Nuoroda

1921 m. sausio 22 d. įsakymas kariuomenei Nr. 17 skelbė, kad „kuriamas Karo muziejus turi prakilnų ir garbingą tikslą – pagaminti būsiančioms kartoms amžiną paminklą to, kaip Lietuva, per amžius priešų varginta, numetė vergijos pančius ir su ginklu rankose, per skausmus ir kovas pasiekė nepriklausomybę“. Šio garbingo tikslo įgyvendinimui muziejus šiandien yra sukaupęs ketvirtį milijono eksponatų. Tai archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos ir uniformų rinkiniai, „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą reliktai, dokumentų, foto medžiagos, meno, numizmatikos kolekcijos. Vertingiausi iš jų atspindi mūsų tautos kovų istoriją, ginkluotės ir karybos raidą pagal laikotarpius ir tematiką suskirstytose nuolatinėse ekspozicijose. Išskirti verta Vytauto kapelą, Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kriptą, „Lituanicos“ memorialinę ekspoziciją, pasaulinę ginklų raidą nuo XVI iki XX a. atspindinčią Ginklų istorijos ekspoziciją. Lankytojui atviros dvi kas du-tris mėnesius atnaujinamos parodų salės, siūlomos devynios edukacinės programos. Muziejaus rengiamos kilnojamosios parodos keliauja po visą Lietuvą. Nuo 1997 m. muziejui priklauso pogrindžio spaustuvė „ab“ Salių kaime (Kauno rajonas), nuo 2008 m. – Karo technikos skyrius Vilniuje.

Žemaičių dailės muziejus

Adresas: Parko g.1, LT-90117 Plungė.
Telefonas: (8 448) 52 492, (8 448) 57 643.
Faksas: (8 448) 52 492
El. paštas: Zd.muziejus[at]takas.lt
Nuoroda

Žemaičių dailės muziejus įkurtas 1994 metais. Muziejaus sodyba – buvęs kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio (1849–1902) dvaro ansamblis, kurio pastatai statyti 1873–1886 m. 1879–1902 m. dvare veikė M. Oginskio įsteigta orkestro mokykla. Joje 1889–1893 m. mokėsi būsimasis žymus lietuvių dailininkas bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Šiuo metu dvaro ansamblį sudaro dešimt XIX a. pastatų ir statinių. Juos supa vienas didžiausių (58,3 ha) ir gražiausių mišraus stiliaus parkų Lietuvoje. Muziejaus veiklos pagrindinis tikslas: išsaugoti ateinančioms kartoms ir tautos kultūrai unikalų XIX a. architektūros paminklą – kunigaikščio M. Oginskio dvaro kompleksą; sugrąžinti į tėvynę išeivijoje kūrusių žemaičių dailės kūrinius, kitas istorijos ir meno kolekcijas; kaupti, saugoti, eksponuoti Žemaitijos regiono dailės ir Plungės krašto materialines ir dvasines vertybes; tirti Plungės rajono ir Žemaitijos krašto praeitį. Muziejaus steigėjas – Plungės rajono savivaldybė.

Žemaičių muziejus „Alka“

Adresas: Muziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai.
Telefonas: (8 ~ 444) 70 282, 70 160.
El. paštas: info[at]muziejusalka.lt
Nuoroda

Darbo laikas: žiemos sezono metu (lapkričio 1 – kovo 31 d.): antradieniais – penktadieniais – 9.00–17.00 val., šeštadieniais – 10.00–17.00 val. Vasaros metu: trečiadieniais – šeštadieniais 9–17 val., sekmadieniais 10–17 val. Žemaičių muziejus „Alka” – svarbiausias Žemaitijos etnografinio regiono istorijos muziejus. Jis plačiausiai atskleidžia savitą Žemaitijos istorijos raidą, supažindina lankytojus su šio krašto gamta, žmonių buitimi bei turtinga meno kūrinių kolekcija. Muziejus įkurtas 1932 m. Žemaičių senovės mėgėjų draugijos „Alka“ rūpesčiu. Jis veikia specialiai šiam muziejui 1936–1938 m. pastatytuose, o Lietuvos atgimimo metais rekonstruotuose ir gerokai išplėstuose rūmuose. 2014 m. šis muziejus tapo respublikiniu. Jo steigėja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Muziejus – kraštotyrinio pobūdžio. Jame kaupiami etnografijos, archeologijos rinkiniai, liaudies taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos rinkiniai (nuotraukos, dokumentai, kartografiniai leidiniai, knygos). Itin gausūs ir vertingi šiame muziejuje saugomi Žemaitijos dvarų kultūros paveldo objektų (paveikslų, baldų, skulptūrų, knygų, archyvų, taikomojo meno) rinkiniai. pavyzdžiai, negatyvai ir filmuota medžiaga). Muziejuje gausus mokslinis archyvas, turtingas fototekos rinkinys. Muziejuje eksponuojami profesionaliosios dailės kūriniai iš Žemaitijos dvarų dailės rinkinio, unikalūs Žemaitijos krašto liaudies meno eksponatai, archeologiniai radiniai iš Žemaitijos krašto senkapių, pilkapių ir daug kitų vertingų eksponatų. Čia rengiamos ir trumpalaikės parodos.

 

2014-10-20